Zmiany 2013 - Inokomp dla firm. Kasy fiskalne, terminale, reklamy, oświetlenie led

Przejdź do treści

Menu główne:

Zmiany 2013

Kasy fiskalne

Warunki opisu pozycji na paragonie w zakresie nazwy towarów i usług.
W myśl zapisu zawartego w § 8 ust. 1 pkt. 6 paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację.

Przykład:
Jeżeli na kasie był kod o nazwie owoce, musimy go usunąć, w zamian zaprogramować nowe produkty:
- jabłka,
- gruszki,
- kiwi,
- banany,
- idt. pozostałe produkty z oferty

Na dostosowanie nazewnictwa w kasach ustawodawca przewidział okres przejściowy do dnia 30.09.2013r (§37).

Przeglądy ustawowe
Obowiązkowe przeglądy ustawowe wykonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.
Termin pierwszego przeglądu liczony jest od dnia fiskalizacji, a terminy liczy się zgodnie z definicją zawartą w Ordynacji podatkowej (§33)
Serwis ma 5 dni od daty dokonanego przez podatnika zgłoszenia na wykonanie przeglądu ustawowego (§31 ust. 4).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego