WF-Mag - Inokomp dla firm. Kasy fiskalne, terminale, reklamy, oświetlenie led

Przejdź do treści

Menu główne:

WF-Mag

Programy > Asseco WAPRO

Program „WF-Mag dla Windows” jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WF-Mag dla Windows w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych.

WF-Mag
dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:

   modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
   modułu zarządzania sprzedażą - moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.
   Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WF-Mag dla Windows (PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
   moduł finansowy - w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Jak widać program WF-Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej abStore, która jest w pełni zintegrowana z WF-Mag dla Windows oraz z zewnętrznymi usługami np. portalem aukcyjnym allegro. Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu www.abstore.pl.

WF-Mag dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:

   wariant START
- przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
   wariant BIZNES
- przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WF-Mag dla Windows moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
   wariant PRESTIŻ
- przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności. Wariant ten posiada także Moduł Akcyzowy do obrotu wyrobów węglowych, pozwalający automatycznie tworzyć Dokumenty Dostawy oraz deklarację AKC-WW.
   wariant PRESTIŻ PLUS
– posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
   Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.
   Dodatkowo wariant ten umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów raportowania w technologii SQL Server Reporting Services.

Współpraca ze sklepem internetowym abStore

Program WF-Mag pozwala na pełną integrację z platformą e-commerce abstore już w wariancie START. Współpraca pozwala przesyłać dane z WF-Maga do sklepu oraz w odwrotnym kierunku. Platforma e-commerce abstore dostosowana jest także do współpracy z zewnętrznymi platformami takimi jak porównywarki cenowe czy platforma aukcyjna Allegro.

Dzięki dwukierunkowej wymianie danych użytkownik może z poziomu sklepu abStore wystawiać aukcje allegro oraz tworzyć ich szablony jak również zakończone aukcje pojawią się w sklepie jako zamówienia klientów a w konsekwencji jako zamówienia w WF-Mag dla Windows.

Program dla każdej firmy

Różnice miedzy wariantami programu WF-Mag są na tyle duże, że program ten wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.

W małych i średnich firmach program WF-Mag dla Windows (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”).
Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle).

W rzeczywistości program WF-Mag dla Windows pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych.

Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.

Dokumenty występujące w systemie
Magazynowe

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów magazynowych z określeniem kierunku oraz wyceny Netto/Brutto dokumentu

   BO - bilans otwarcia;
   REM – remanent;
   PZ - przyjęcie zewnętrzne;
   PZk - przyjęcie zewnętrzne – korekta;
   WZ - wydanie zewnętrzne;
   WZk - wydanie zewnętrzne – korekta;
   ZU - zakup usług;
   Zuk - zakup usług – korekta;
   SU - sprzedaż usług;
   Suk - sprzedaż usług – korekta;
   PW – przychód wewnętrzny;
   RW – rozchód wewnętrzny;
   MP - przesunięcie międzymagazynowe (przychód);
   MW - przesunięcie międzymagazynowe (rozchód);
   RO – rozliczenie opakowań;

Zamówienia

   ZO – zamówienia od odbiorców;
   ZD – zamówienia do dostawców;

Zamówienia w kartotece zamówień klasyfikowane są według statusów związanych ze stanem realizacji (niezrealizowane, częściowo zrealizowane, zrealizowane całkowicie, zamknięte, anulowane). Zamówienia od odbiorców maja dodatkowy, trzy stopniowy poziom klasyfikacji uwzględniający priorytet realizacji zamówień.
Dokumenty handlowe:

Dokumenty sprzedaży:

   FV – Krajowa faktura sprzedaży – w tym walutowa, zaliczkowa; wewnętrzna;
   FVk – Krajowa faktura sprzedaży – korekta – w tym korekty faktur walutowej, zaliczkowej;
   FM – Faktura VAT marża;
   FMk – Faktura VAT marża – korekta;
   FUE – Faktura WDT (wewnątrz unijna dostawa towarów) – w tym faktura zaliczkowa;
   FW – Faktura eksportowa (dostawa poza terytorium UE) – w tym faktura zaliczkowa;
   PR – Paragon – sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych oraz szczególnych VAT marża;
   PRk – Paragon – korekta
   DRS – Dzienny raport sprzedaży;
   RZ – Rachunek zwykły;

Dokumenty zakupu:

   FZ – Krajowa faktura zakupu – w tym faktura w walucie;
   FZk – Krajowa faktura;
   FR – Faktura VAT RR;
   FRk – Faktura VAT RR – korekta;
   FZUE – Faktura WNT (wewnątrz unijne nabycie towarów) – w tym faktura WNT - korekta;
   SAD – dokument SAD; Faktura pro forma;

Dokumenty akcyzowe

   DDW – Dokument Dostawy Wyrobów Węglowych Wydania;
   DDP – Dokument Dostawy Wyrobów Węglowych Przychodu

Deklaracje

   AKC-WW – Deklaracja akcyzowa Wyrobów Węglowych;
   Deklaracja Intrastat (Przywóz/Wywóz)

Dokumenty finansowe:

   KP – kasa przyjmie;
   KW – kasa wypłaci;
   PO – przelew obcy (wpłata);
   PW – przelew własny (wypływ);
   BP – bank przyjmie - wpłata gotówki na rachunek;
   BW – bank wypłaci – wypłata gotówki z rachunku;
   K – kompensata;
   Wezwanie do zapłaty;
   Nota odsetkowa; 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego