Kasy fiskalne 2015 - Inokomp dla firm. Kasy fiskalne, terminale, reklamy, oświetlenie led

Przejdź do treści

Kasy fiskalne 2015

Kasy fiskalne

Od 2015 r. kasy muszą posiadać firmy realizujące dostawy:

- gazu płynnego,
- części do silników,
- silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
- nadwozi do pojazdów silnikowych,
- przyczep i naczep: kontenerów,
- części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
- części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
- wyrobów z metali szlachetnych lub z udzialem tych metali, których dostawa nie moze korzystać ze zwolnienia od podatku,
zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
- wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
- wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,
- perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;

i
świadczących usługi:
- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
- naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- w zakresie wymiany opon lub kół,
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
- fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
- gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokladach samolotów

KASY FISKALNE, TERMINALE, STRONY WWW, GRAFIKA KOMPUTEROWA
Inokomp od 2001 r.
Wróć do spisu treści